FIVE88 ÁP DỤNG CÁCH TÍNH HOA HỒNG ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ THEO CÁC MỨC HOA HỒNG NHƯ SAU:
- Cấp 1: Số người chơi mới > 05 người ; tổng Lợi nhuận thuần > 5 triệu đồng ⇒ Hoa hồng = 20% x tổng Lợi nhuận thuần.
- Cấp 2: Số người chơi mới > 10 người ; tổng Lợi nhuận thuần > 100 triệu đồng ⇒ Hoa hồng = 30% x tổng Lợi nhuận thuần.
- Cấp 3: Số người chơi mới > 20 người ; tổng Lợi nhuận thuần > 1 tỷ đồng ⇒ Hoa hồng = 40% x tổng Lợi nhuận thuần.
- Cấp 4: Số người chơi mới > 30 người ; tổng Lợi nhuận thuần > 2 tỷ đồng ⇒ Hoa hồng = 50% x tổng Lợi nhuận thuần.
- Cấp 5: Số người chơi mới > 50 người ; tổng Lợi nhuận thuần > 5 tỷ đồng ⇒ Hoa hồng = 55% x tổng Lợi nhuận thuần.
VỚI CÁC ĐẠI LÝ CÓ KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỨC YÊU CẦU CAO HƠN, FIVE88 SẼ CÓ CÁC MỨC CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐẶC BIỆT DÀNH CHO QUÝ VỊ.
• Số người chơi mới được tính là 1 khi người chơi mà bạn giới thiệu cho FIVE88 phát sinh nạp tiền vào tài khoản cược trong tháng đó.
• Lợi nhuận thuần là tổng tiền thua cươc của người chơi sau khi đã trừ các chi phí khác.
NHƯ VẬY, SỐ TIỀN HOA HỒNG CỦA BẠN ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC:
(Doanh số thua cược của người chơi - các loại Chi phí) x % tỉ lệ Hoa hồng (dựa trên mức Hoa hồng đạt được) + chiết khấu của Đại lý con (nếu có)
LƯU Ý:
• Bạn phải đạt đủ cả 2 điều kiện của cấp Hoa hồng quy định thì FIVE88 mới áp dụng tỉ lệ phần trăm tương ứng khi thanh toán. Nếu chỉ đạt được 1 trong 2 điều kiện, chúng tôi sẽ xem xét để bạn nhận được mức tỷ lệ Hoa hồng ở các mức thấp hơn.
• FIVE88 quy định lệnh rút Hoa hồng Đại lý tối thiểu là 2.000.000 đồng. Sau khi Hệ thống tổng kết cuối tháng, nếu tổng Hoa hồng của bạn thấp hơn 2.000.000 đồng, FIVE88 sẽ cộng dồn phần Hoa hồng này vào tháng sau.